Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
srdečně si Vás dovolujeme pozvat na odborné sympozium pořádané
Společností klinické výživy a intenzivní metabolické péče s názvem

Nutriční akademie

KRITICKY NEMOCNÝ PACIENT

Program

Odborný program
Evoluce v klinické výživě doc.
MUDr. Pavel Těšínský Interní klinika, 3. LF UK a FNKV
Tekutinový management na JIP
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. I. interní klinika 1. LF UK a FN Plzeň
Optimální příjem proteinů na JIP, význam rehabilitace
doc. MUDr. František Novák, Ph.D. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN
Akutní pankreatitida: specifika nutriční podpory
MUDr. Miroslav Urbánek Interní oddělení, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Výživa na neurochirurgické JIP
MUDr. Martin Gabryš JIP - Neurochirurgická klinika, FN Olomouc
Graphics


Odborný garant: doc. MUDr. Pavel Těšínský

Česká lékačská komora

Toto odborné sympozium je pořádáno dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16 a ohodnoceno 4 kredity. Každý účastník obdrží osvědčení ČLK.

Hlavní partner:

Baxter

Pořadatel:

SKVIMP