Nutriční
akademie
2022

26. května 2022 Braunův dům
Karlovo náměstí 671/24, Praha 1

Česká lékačská komora

Toto odborné sympozium je pořádáno dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16 a ohodnoceno kredity. Každý účastník obdrží osvědčení ČLK.

Hlavní partner:

Baxter

Pořadatel:

SKVIMP