Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
srdečně si Vás dovolujeme pozvat na odborné sympozium pořádané
Společností klinické výživy a intenzivní metabolické péče s názvem

Nutriční akademie

Záznam přednášek - KRITICKY NEMOCNÝ PACIENT


Evoluce v klinické výživě

doc. MUDr. Pavel Těšínský


Tekutinový management na JIP

prof. MUDr. Martim Matějoviš, Ph.D.


Optimální příjem protejnů na JIP, význam rehabilitace

doc. MUDr. František Novák, Ph.D.


Akutní pankreatitida: specifika nutriční podpory

MUDr. Miroslav Urbánek


Výživa na neurochirurgické JIP

MUDr. Martin Gabryš

Záznam přednášek - ONKOLOGICKÝ PACIENT


Úvodní slovo

doc. MUDr. Pavel Těšínský


Úvod do problematiky klinické výživy u onkologických pacientů

MUDr. Viktor Maňásek (onkologie, Nový Jičín)


Výživa onkologického pacienta z pohledu chirurga

MUDr. Jiří Matyáš (Pardubice)


Opakovaná hospitalizace pacienta na JIP

doc. MUDr. Marecla Káňová, Ph.D. (FN Ostrava)


Parenterální výživa u paliativních pacientů

MUDr. Andrea Škripeková, PhD. (NOÚ, Bratislava)

Graphics


Odborný garant: doc. MUDr. Pavel Těšínský

Česká lékačská komora

Toto odborné sympozium je pořádáno dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16 a ohodnoceno 4 kredity. Každý účastník obdrží osvědčení ČLK.

Hlavní partner:

Baxter

Pořadatel:

SKVIMP