Nutriční
akademie
2022

26. května 2022 Braunův dům
Karlovo náměstí 671/24, Praha 1

Registrace

Souhlas se zpracováním údajů. Vyberte jednu z možností. Dáváte tímto souhlas, aby údaje, které zde poskytuji, byly archivovány a použity pouze pro vnitřní potřeby společnosti Forinel Trading SE tak, aby Vám tato společnost mohla zasílat své informace.

Česká lékačská komora

Toto odborné sympozium je pořádáno dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16 a ohodnoceno kredity. Každý účastník obdrží osvědčení ČLK.

Hlavní partner:

Baxter

Pořadatel:

SKVIMP